Explicatii cu privire la stema comunei

Hotărâri de Consiliu

Hotărâri de Consiliu 2020


                        Hot. 1 si 2
Privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului anului 2019, cu suma de 1.141.056,41 / Privind utilizarea excedentului bugetar din anul 2019 in anul 2020


                        Hot. 3
Privind aprobarea bugetului local pe anul 2020


                        Hot. 4
Privind acoperirea rectificarii utilizarii excedentului bugetar din anul 2019 in anul 2020


                        Hot. 5
Privind contul de inceiere al excercitiului bugetar pentru anul 2019


                        Hot. 6
Privind revocarea HCL 53/16.12.2019 cu privire la aprobarea modificarii HCL 27/22.03.2018 prin care a fost aprobata organigrama, statul de functii si numarul de personal al aparatului de specialitate al primarului com. Harseni


                        Hot. 7
Privind aprobarea modificarii organigramei, a statului de functii si a numarului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Harseni


                        Hot. 8
Privind aprobarea numarului de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020


                        Hot. 9
Privind aprobarea Planului de Lucrari de Interes Local pe anul 2020 pentru beneficiarii venitului minim garantat si alte persoane care presteaza munca in folosul comunitatii


                        Hot. 10
Privind incetarea contractului de inchiriere nr. 3368 / 10.06.2015 inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat


                        Hot. 11
Privind incetarea contractului de inchiriere nr. 6538 /27.11.2019 inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat


                        Hot. 12
Privind modificarea si completarea HCL nr. 2 din 17.01.206 si HCL nr 68 din 30.10.2009 privind infiintarea, organigrama si numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Harseni, judetul Brasov


                        Hot. 13
Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru cel mult 3 luni


                        Hot. 14
Privind constatarea incetarii de drept a mandatului domnului Mesaros Ioan (P.P.U.) precum si vacantarea locului de consilier local


                        Hot. 15
Privind revocarea HCL 7 din 27.02.2020 referitoare la aprobarea modificarii organigramei, a statului de functii si numarul de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Harseni


                        Hot. 16
Privind aprobarea modificarii organigramei, a statului de functii si numarul de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Harseni, judetul Brasov


                        Hot. 17-18
Hot. 17 - Privid modificarea HCL nr.1 din 24.06.2016
Hot. 18 - Privid validarea domnului Cerghit Constantin in funcita de consilier local


                        Hot. 19
Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020


                        Hot. 20
Privind aprobarea depunerii de catre comuna Harseni a unei cererei de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat "SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PADURILOR" aferenta Masurii 15 "SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PADURILOR" Submasura 15.1 "PLATI PENTRU ANGAJAMENTE DE SILVOMEDIU" PNDR 2014-2020


                        Hot. 21
Privind aprobarea procedurii anularii accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la data de 31 Martie 2020 datorate bugetului local de catre persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, asociatiile familiale si persoane juridice de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Harseni


                        Hot. 22
Privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care urmeaza sa fie exploatat in anul 2020 din fondul forestier proprietate a UAT comuna Harseni, a situatiei derularii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, a cotei de lemne acordata populatiei si institutiilor din comuna Harseni si stabilirea pretului la care aceasta cota se va distribui in anul 2020


                        Hot. 23
Privind stabilirea modului de exploatare a masei lemnoase din padurile UAT comuna Harseni


                        Hot. 24
Privind a doua rectificare a bugetului local pentru anul 2020


                        Hot. 25
Privind aprobarea preturilor pentru construirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 propuse de Regia Publica Locala - Ocolul Silvic Padurile Fagarasului R.A.


                        Hot. 26
Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de cel mult 3 luni


                        Hot. 27
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2020


                        Hot. 28
Privind aprobarea modificarii pretului de pornire a licitatiei pentru exploatarea masei lemnoase atat pe picior cat si prin prestatii


                        Hot. 29
Privind Incheierea unui contract de comodat pentru atriburiea sediului Postului de Politie Harseni


                        Hot. 30
Privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de cel mult 3 luni


                        Hot. 31
Privind alegerea viceprimarului comunei Harseni


                        Hot. 32
Privind alegerea comisiilor de specialitate pe domeniul de activitate


                        Hot. 33
Privind aprobarea modificarii organigramei, a statului de functii si numarul de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Harseni in sensul infiintarii unui post de consilier personal in cadrul cabinetului primarului comunei Harseni


                        Hot. 34
Privind stabilirea salarizarii aferente postului de consilier personal in cadrul cabinetului primarului comunei Harseni


                        Hot. 35
Privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al d-lui Pop Laurentiu - George si vacantarea locului de cosilier al acestuia in cadrul Consiliului local Harseni


                        Hot. 36
Privind aprobarea proiectului "E-Invatare, educatie in siguranta pentru copiii din comuna Harseni, judetul Brasov"


                        Hot. 37
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2020


                        Hot. 38
Privind aprobarea rectificarii utilizarii excedentului bugetar din anul 2019 in anul 2020


                        Hot. 39
Privind stabilirea impozitelor si taelor locale pentru anul 2021


                        Hot. 40
Privind aporbarea cuantumului si a numarului de burse pentru elevii din invatamantul preuniversitare de stat de la Scoala Gimnaziala Prof. Dr. Ioan Cerghit in anul scolar 2020-2021


                        Hot. 41
Privind incheierea prin licitatie publica a spatiului construit in suprafata de 109,61 mp situat pe terenul aferent Caminului Cultural Sebes, aflat in domeniul public al comunei Harseni, in vederea desfasurarii activitatii de comert


                        Hot. 42
Privind incetarea contractului de inchiriere nr 14/06.01.2020 inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat


                        Hot. 43
Privind acordarea unui ajutor de urgenta (inmormantare)


                        Hot. 44
Privind aprobarea modificarii organigramei, a statului de functii si numarul de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Harseni


                        Hot. 45
Privind stabilirea salarizarii aferente posturilor contractuale infiintate in baza HCL 44/27.11.2020 in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Harseni


                        Hot. 46
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2020


                        Hot. 47
Privind modificarea anexei la HCL 32/2020 în sensul desemnării dnei MARIAN ANCA-MARIA în COMISIA 3 pentru probleme de administrație publică, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a dreputrilor cetățenilor


                        Hot. 48
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2020


                        Hot. 49
Privind încetarea contractului de închiriere nr.2655/15.05/2018 înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat


                        Hot. 50
Privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirea măsurilor prevăzute de Ord. 3494/2020


                        Hot. 51
Privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare anuală a performanțelor profesionale anuale ale secretarului general al comunei Hârseni pentru perioada 2020-2024


                        Hot. 52
Privind încheierea unui act adițional la contractul de administrare fond forestier nr.2290/16.04.2019


                        Hot. 53
Privind fundamentarea rețelei școlare care va funcționa la anul școlar 2021-2022 la comuna Hârseni