Explicatii cu privire la stema comunei

Hotărâri de Consiliu

Hotărâri de Consiliu 2015


                        Hot. 1
Privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, pentru anul 2014


                        Hot. 2
Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai proiectului de investitii: Dotarea asociatiei "Centrul Regional Pentru Dezvoltare Durabila si Promovarea Turismului "Tara Fagarasului" cu costume populare"


                        Hot. 3
Privind exploatarea unei cantitati de lemn rasinoase pentru refacerea unor imobile, afectate de incendiu"


                        Hot. 4
Privind desemnarea persoanelor care pot inlocui reprezentatul Consiliului Local Harseni in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Asociatia de Apa" Sibiu


                        Hot. 5
Privind aprobarea bugetului local pe anul 2015


                        Hot. 6
Privind utilizarea excedentului din anul 2014


                        Hot. 7
Privind aprobarea Planului anual de achizitii publice pe anul 2015


                        Hot. 8
Privind aprobarea bugetului local pe anul 2015


                        Hot. 9
Privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de concesiune nr. 1936/27.05.2008 si a actelor aditionale nr. 1 si 2 cu privire la acesta


                        Hot. 10
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015


                        Hot. 11
Privind Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Harseni, jud Brasov, pentru anul 2015


                        Hot. 12
Privind aprobarea alocarii unei cote de masa lemnoasa pt sprijinirea lucratorilor la Biserica Ortodoxa din satul Bruiu, jud Sibiu


                        Hot. 13
Privind aprobarea Planului de Lucrari de Interes Local pe anul 2015 pentru beneficiarii venitului minim garantat


                        Hot. 14
Privind acordarea unui ajutor de inmormantare


                        Hot. 15
Privind desemnarea membrilor in Consiliul de Coordonare Asociatia Codrii Fagarasului


                        Hot. 16
Privind mandatarea primarului Comunei Harseni sa efectueze demersuri pentru reanalizarea contractelor de arenda/concesiune pasunat comunal in vederea actualizarii pretului arendei/redeventei


                        Hot. 17
Privind scutirea d-lui Comsa Ioan de plata chiriei asupra imobilului Moara Copacel


                        Hot. 18
Privind analiza modificarii preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de apa si canalizare pentru Comuna Harseni


                        Hot. 19
Privind contul de incheiere al exercitiului bugetar pentru anul 2014


                        Hot. 20
Privind acordare unui ajutor de inmormantare


                        Hot. 21
Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Harseni pentru perioada 2014-2020 si perspective 2020-2030


                        Hot. 22
Privind aprobarea inchirierii pajistilor din proprietatea privata a comunei Harseni - pasunat alpin


                        Hot. 23
Privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarul de personal al aparatului de specialitate al primariei Com. Harseni.


                        Hot. 24
Privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 3145/27 octombrie 2006 si actului aditional cu privire la acesta, in vederea modificarii suprafetei care face obiectul inchirierii.


                        Hot. 25
Privind acordul de parteneriat in vederea sustinerii financiare a ASOCIATIEI SPORTIVE LUCEAFARUL MARGINENI


                        Hot. 26
Privind acordarea unui mandat special in vederea exercitarii votului privind modificarea pretului la apa potabila respectiv tariful la canalizare-epurare pentru intreaga arie de operare de catre S.C. APA-CANAL S.A. Sibiu


                        Hot. 27
Privind acordarea unui premiu si a "Diplomei de Aur", d-nei Sendruc Viorica, la implinirea varstei de 100 de ani.


                        Hot. 28
Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Harseni pentru perioada 2014-2020 si perspective 2020-2030


                        Hot. 29
Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2015


                        Hot. 30
Privind acordul consiliului local Harseni pentru incheierea unui act aditional la contractul comodat nr.1013/27.08.2012 in vederea prelungirii termenului acestuia.


                        Hot. 31
Privind locarea unor sume de bani pentru sustinerea unitatilor de cult de pe raza comunei Harseni


                        Hot. 32
Privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al d-lui Balau Stelian-Alin (UNPR) ca urmare a decesului


                        Hot. 33
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015


                        Hot. 34
Privind acordarea unui ajutor de inmormantare


                        Hot. 35
Privind alocarea unor sume de bani pentru sustinerea asociatiilor sportive de pe raza comunei Harseni


                        Hot. 36
Aprobarea Planului de masuri cu privire la declararea perioadei 1 - 30 aprilie "Luna curateniei" de primavara si 1- 30 octombrie "Luna curateniei" de toamna


                        Hot. 37
Privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 1563/25.08.2003 si contractul de cesiune nr. 337/02.02.2009


                        Hot. 38
Privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local a d-lui Babet Paul-Gabriel ca urmare a demisiei


                        Hot. 39
Privind validarea mandatului de consilier a d-lui Puia Gheorghe


                        Hot. 40
Privind privind validarea mandatului de consilier a d-lui Toacse Florin


                        Hot. 41
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015


                        Hot. 42
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016


                        Hot. 43
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015


                        Hot. 44
Privind acordarea unui premiu elevului Scolii Gimnaziale "Dr Ioan Cerghit Harseni", Mihail Ionut Sorin, ca semn de pretuire si recunoastere pentru merite deosebite.


                        Hot. 45
Pentru aprobarea devizului general actualizat, in urma procedurii de achizite publice pentru obiectivul "Lucrari de alimentare cu apa pe raza comunei Harseni"


                        Hot. 46
Pentru aprobarea devizului general actualizat, in urma procedurii de achizitie publica pentru obiectivul "Lucrari de canalizare pe raza comunei Harseni"


                        Hot. 47
Pentru aprobarea devizului general actualizat, in urma procedurii de achizitie publica pentru obiectivul "Construire camin Cultural Sebes pe raza comunei Harseni"


                        Hot. 48
Pentru aprobarea devizului general actualizat, in urma procedurii de achizitie publica pentru obiectivul "Modernizare DC 69, KM0+000+2+500 pe raza comunei Harseni"


                        Hot. 49
Privind acordarea unei cantitati de lemne de brai cetelor de feciori si institutiilor din comuna Harseni, cu ocazia sarbatorilor de iarna, pentru respectarea traditiilor.


                        Hot. 50
Privind fundamentarea retelei scolare ce va functiona in anul scolar 2016-2017 la comuna Harseni


                        Hot. 51
Privind asocierea Consiliului local Harseni cu Asociatia "De-a arhitectura" oin vederea implementarii in comun a unui proiect educational.


                        Hot. 52
Privind alocarea unor sume de bani pentru sustinerea unitatilor de cult pe raza comunei Harseni


                        Hot. 53
Privind conferrirea unor titluri de CETATENI DE ONOARE al comunei Harseni


                        Hot. 54
Privind aderarea comunei Harseni la Grupul de actiune locala pentru pescuit GL "Acvacultorii Fagarasului"


                        Hot. 55
Privind alocarea unor sume de bani pentru sustilerea unitatilor de cult de pe raza comunei Harseni


                        Hot. 56
Privind alocarea unor sume de bani pentru sustinerea unitatilor de cult de pe raza comunei Harseni