Explicatii cu privire la stema comunei

Hotărâri de Consiliu

Hotărâri de Consiliu 2013


Hot.1 din 2013 (click pentru download)
Hot.2 din 2013 (click pentru download)
Hot.3 din 2013 (click pentru download)

                        HOTARAREA NR.4
                            din 15.02.2013
Privind prelungirea perioadei de valabilitate a Planului urbanistic General al comunei Harseni ( PUG ) (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.5
                            din 15.02.2013
Aprobarea unor scutiri de impozit sau taxe pentru persoane fizice la nivelul comunei Harseni (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.6
                            din 15.02.2013
Privind acordarea unui ajutor de urgenta (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.7
                            din 15.02.2013
Privind aprobare P.U.Z. (plan urbanistic zonal )pentru construire spatiu pentru “activitati recreationale , piscina , put sapat , bazin hidroizolant vidanjabil, imprejmuire si racord electric��?in sat Sebes strada DE 1071 (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.8
                            din 15.02.2013
Privind reanalizarea cap.III din anexa 1 la HCL NR. 2
Din 17.01.2013 privind reanalizarea HCL 47/17.12.2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.9
                            din 15.02.2013
Privind constituirea la nivelul comunei Harseni a comisiei de verificare a incarcaturii de animale/ha/contract pentru pasunatul comunal arendat sau concesionat (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.10
                            din 22.03.2013
HCL 10 din 22.03.2013 privind acordul pentru folosirea buldoexcavatorului proprietatea comunei Harseni pentru lucrari de curatare a santurilor de pe marginea drumurilor comunale /judetene (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.11
                            din 22.03.2013
HCL 11 din 22.03.2013 privind completarea HCL .29 DIN 21.09.2012 privind stabilirea atributiilor cetatenilor si agentilor economici , precum masurile ce se impun a se lua pentru mentinerea curateniei in comuna (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.12
                            din 22.03.2013
HCL 12 din 22.03.2013 privind aprobarea unor scutiri de plata taxelor pentru persoane fizice/ juridice la nivelul comunei Harseni (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.13
                            din 22.03.2013
HCL 13 din 22.03.2013 privind scutirea de plata arendei datorata pentru anul 2012 de d-l Gaspor Cornel in baza contractului de arenda nr.2304/30.05.2012 (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.14
                            din 22.03.2013
HCL 14 din 22.03.2013 privind acordul de principiu pentru scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii unei suprafete de 209, 66 ha din pasunatul comunal al comunei Harseni, pentru pasunatul animalelor (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.15
                            din 22.03.2013
HCL 15 din 22.03.2013 privind aprobarea Planului de Lucrări de Interes Local pe anul 2013 pentru beneficiarii venitului minim garantat (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.16
                            din 22.03.2013
HCL 16 din 22.03.2013 privind constituirea GRUPULUI DE INITIATIVA LOCALA, infintarea la nivelul comunei Harseni a GRUPULUI DE LUCRU LOCAL pentru problemele romilor si validarea PLANULUI LOCAL DE ACTIUNI PRIVIND INCLUZIUNEA MINORITATILOR ROME din comuna Harseni pe perioada 2013-2014 (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.17
                            din 29.03.2013
Privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al d-lui Mesaros Ioan înainte de expirarea duratei normale a mandatului ca urmare a pierderii calitatii de membru al partidului ( PNL ) , partid ce facea parte din alianta pe listele caruia a fost ales consilier local şi declararea ca vacant a mandatului de consilier local al d-lui Mesaros Ioan (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.18
                            din 29.03.2013
Privind aprobarea bugetului local pe anul 2013 (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.19
                            din 29.03.2013
Privind aprobarea bugetului din venituri finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2013 (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.20
                            din 29.03.2013
Privind utilizarea excedentului din anul 2012 (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.21
                            din 9.04.2013
Privind aderarea comunei Harseni prin consiliul local Harseni la Asociatia de dezvoltare intercomunitara „ Asociatia de Apa “ Sibiu ( ADI Apa Sibiu ) (click pentru download)
(Anexa1) (Anexa1)

                        HOTARAREA NR.22
                            din 24.04.2013
Privind rectificarea bugetului din venituri finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2013 (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.23
                            din 24.04.2013
Privind aprobarea angajării de asistenţă juridică (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.24
                            din 24.04.2013
Privind mandatarea primarului comunei Harseni sa efectueze demersuri pentru reanalizarea contractelor de arenda/inchiriere/concesionare ce au obiect activitatea de pasunat ,contracte incheiate la nivelul comunei Harseni pana la data prezentei cu privire la pasunatul comunal al comunei (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.25
                            din 24.04.2013
Privind respingerea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii unei suprafete de 42,52 ha din pasunatul comunal al comunei Harseni, ( aferent satului Copacel ) pentru pasunatul animalelor (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.26
                            din 24.04.2013
Privind respingerea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii unei suprafete de 52,34 ha din pasunatul comunal al comunei Harseni, ( aferent satului Margineni ) pentru pasunatul animalelor (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.27
                            din 24.04.2013
Privind respingerea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii unei suprafete de 45,47 ha din pasunatul comunal al comunei Harseni, ( aferent satului Sebes ) pentru pasunatul animalelor (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.28
                            din 24.04.2013
Privind respingerea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii unei suprafete de 69,33 ha din pasunatul comunal al comunei Harseni, ( aferent satului Harseni ) pentru pasunatul animalelor (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.29
                            din 24.04.2013
Privind mandatarea primarului comunei Harseni sa efectueze demersuri pentru reanalizarea contractelor de inchiriere cu privire la spatii din domeniul public al comunei in vederea actualizarii pretului chiriei lunare (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.30
                            din 24.04.2013
Privind aprobarea incetarii contractului de inchiriere nr.2504/19.06.2012 al spaţiului construit în suprafaţă de 100,80 mp mp situat in incinta Scolii Generale Sebes , in vederea desfasurarii activitatii de comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.31
                            din 24.04.2013
Privind aprobarea consiliului local Harseni pentru initierea procedurii de reamplasare a conductei de gaze naturale situata pe DJ 104 A (din sat Sebes spre Margineni ) comuna Harseni (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.32
                            din 17.05.2013
Privind stabilirea suprafetei pentru care se solicita sprijin pe suprafata in anul 2013 la comuna Harseni in baza cererii depuse la Agentia de Plati si Interventii in Agricultura (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.33
                            din 17.05.2013
Privind exploatarea a 70 mc lemn rasinoase pentru refacerea imobilelor din satul Harseni nr.9 si 10 , afectate de incendiu (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.34
                            din 17.05.2013
Privind acordarea unor ajutoare de urgenta (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.35
                            din 31.05.2013
Privind revocarea HCL 12/ 22.03.2013 aprobarea unor scutiri de plata taxelor pentru persoane fizice/ juridice la nivelul comunei Harseni (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.36
                            din 31.05.2013
Privind modificarea si completarea HCL 2/17.01.2013 privind stabilirea taxelor si impozitelor pe anul 2013 la nivelul comunei Harseni- cap.Alte taxe locale , ptc.8 – taxa vanzare stradala (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.37
                            din 31.05.2013
Privind revocarea HCL 13/ 22.03.2013 privind scutirea de plata arendei datorata pentru anul 2012 de d-l Gaspor Cornel in baza contractului de arenda nr.2304/30.05.2012 (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.38
                            din 31.05.2013
Privind aprobarea alocarii unei cote de masa lemnoasa , respectiv 10 mc lemn de brad pentru refacerea acoperisului Bisericii Ortodoxe din satul Harseni (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.39
                            din 31.05.2013
Privind aprobarea implementării proiectului „Efienticizarea furnizarii serviciilor publice prin implementarea de solutii informatice integrate destinate gestiunii Registrului Agricol si a tuturor activitatilor specifice la nivelul Judetului Brasov - Regiunea Fagaras��? din cadrul Programului Operaţional Sectorial,,Creşterea Competivităţii Economice,, 2007- 2013 „Axa prioritară 3-TIC pentru sectoarele privat şi public,Domeniul de intervenţie 3.2-Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice, operaţionale 3.2.1 apel 3, conform condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat��? (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.40,54
                            din 28.06.2013,26.07.2013
                        (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.55
                            din 30.08.2013
Privind aprobarea modificarii organigramei, a statului de functii si numarului de personal al aparatului de specialitate al primarului (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.56
                            din 31.08.2013
Privind acordul Consiliului Local Harseni pentru incheierea unui act aditional la contractul de comodat nr.1013/27.08.2013 in vederea prelungirii termenului (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.57
                            din 31.08.2013
Privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a comunei Harseni (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.58
                            din 30.08.2013
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2013 (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.59
                            din 30.08.2013
PRIVIND ACORDAREA UNOR AJUTOARE DE UGERNTA (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.60
                            din 31.08.2013
Privind acordarea unui mantat de reprezentare permanenta in Adunarea Generala a Asociatiei de dezvoltare intercomunitara Asociatia de Apa Sibiu (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.61
                            din 6.09.2013
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2013 (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.62
                            din 27.09.2013
Privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr.1563/25.08.2003 si actelor aditionale cu privire la acesta, precum si contractul de cesiune nr.337/2.02.2009 in vederea prelungirii perioadei de inchiriere (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.63
                            din 17.09.2013
Privind stabilirea contravalorii abonamentelor platite de elevii liceeni navetisti pe ruta Harseni - Fagaras si retur , cursa efectuata cu microbuzele scolare ale comunei Harseni (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.64
                            din 1.10.2013
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2013 (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.66
                            din 18.10.2013
Privind reabilitarea si modernizarea infrastructurii culturale si dotarea Caminului cultural din sat Margineni. (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.67
                            din 18.10.2013
Privind reabilitarea si modernizarea infrestructurii culturale si dotarea Caminului Cultural din sat.Sebes,com. Harseni precum si a planului de activitate a programelor si proiectelor culturale pentru urmatorii 3ani de la darea in folosinta a imobilului situat in sat Sebes, nr.top100212, proprietatea Comunei Harseni,domeniul privat,avand ca destinatie Camin Cultural Sebes (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.68
                            din 25.10.2013
PRIVIND APROBAREA ,,PROGRAMULUI DE APROVIZIONARE A POPULATIEI COM. HARSENI CU PRINCIPALELE PRODUSE ALIMENTARE RATIONALIZATE,IN CAZ DE MOBILIZARE SI DE RAZBOI (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.69
                            din 30.10.2013
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2013 (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.70
                            din 29.11.2013
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2013 (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.71
                            din 29.11.2013
PRIVIND CONTUL DE INCHEIERE AL EXERCITIULUI BUGETAR PENTRU ANUL 2012 (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.72
                            din 29.11.2013
PRIVIND ANGAJAMENTUL AUTORITATII LOCALE PRIVIND ACOPERIREA CHELTUIELILOR PRIVIND TRANSPORTUL ELEVILOR DE LICEU NAVETISTI SI SINGURANTA DEPLASARII ACESTORA (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.73
                            din 29.11.2013
PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI STRADAL PENTRU SAT SEBES,CATUNUL MALINIS SI SAR HARSENI (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.74
                            din 29.11.2013
PRIVIND AMENAJAREA DRUMURILOR DE ACCES LA PROPRIETATILE PRIVATE ALE CETATENILOR,DRUMURI PROPRIETATE PUBLICA A COM. HARSENI (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.75
                            din 29.11.2013
PRIVIND ACORDAREA UNEI CANTITATI DE LEMNE SI BRAZI CETELOR DE FECIORI SI INSTITUTIILOR DIN COM. HARSENI,CU OCAZIA SARBATORILOR DE IARNA, PENTRU RESPECTAREA TRADITIILOR (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.76
                            din 29.11.2013
PRIVIND SCOATEREA LA LICITATIE IN VEDEREA INCHIRIERII SPATIULUI CONSTRUIT IN SUPRAFATA DE 63.62 MP SITUAT IN INCINTA IMOBILULUI POSTA SI GRADINITA DIN LOCALITATEA HARSENI NR.63,AFLAT IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI,PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII DE COMERT CU AMNUNTUL (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.77
                            din 13.12.2013
PRIVIIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2013 (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.78
                            din 13.12.2013
PRIVIIND IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE 2014 (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.79
                            din 13.12.2013
PRIVIIND FUNDAMENTAREA RETELEI SCOLARE CE VA FUNCTIONA IN ANUL SCOLAR 2014-2015 LA COMUNA HARSENI (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.80
                            din 13.12.2013
PRIVIIND INCHEIEREA UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR.2079/29.06.2007, A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE PE RAZA COMUNEI HARSENI (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.81
                            din 19.12.2013
Priviind rectificarea bugetului local pe anul 2013 (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.82
                            din 19.12.2013
PRIVIND MODIFICAREA HCL 52/26.07.2013 PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE NR.1777/15.05.2013 (click pentru download)