Explicatii cu privire la stema comunei

Date Fond Funciar

Fondul Funciar

STADIUL APLICARII LEGILOR FONDULUI FUNCIAR(click pentru download)

Situatii informative privind stadiul aplicarii legilor fondului funciar

a)Suprafata totala teren - 15.142,88 ha, din care:
-intravilan - 518,13 ha
-extravilan - 14.624 ,75 ha

b) Suprafata terenurilor pe categorii de folosinta:
-agricol - 6813 ,19 ha
-neagricol - 605 ,70 ha
-pasune(izlaz) - 1603,11 ha
-faneata - 905 ha
-padure - 6799,05 ha
-pasune alpina - 924,05 ha
-pasunat impadurit - 1633,89 ha

Din care : izlaz comunal : arendat : 261,82 ha
concesiune : 166,87 ha
inchiriere : 178,53 ha

Pasunat alpin : inchiriat -8 ha
arendat : 347 ha


Componenta comisiei locale de fond funciar

Nume şi prenume Reprez.sat / Functia
MOGA STEFAN HARSENI
GRECU GHEORGHE COPACEL
SUCIU EMIL SEBES
FULICEA GHEORGHE MARGINENI
OLTEAN MIHAI Primar
BELEAUA OVIDIU IONUT Viceprimar
FAGARASAN SIMONA Secretar
SIN ELENA Ing.agronom
POPA EVELIN ELENA Tehnician Topograf
MUNTEANU RADU Ing. Ocol Silvic Fgs