Explicatii cu privire la stema comunei

Convocator Sedinta

Convocator Ședință 2020


Ședință 08 Ianuarie 2020

Convocator

Proiect Hot. 1 - Ianuarie
Privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului cu suma de 1.141.056,41 lei


Proiect Hot. 2 - Ianuarie
Privind utilizarea excedentului din anul 2019 in anul 2020


Proces Verbal Sedinta 08.01.2020

Ședință 27 Februarie 2020

Convocator

Proiect Hot. 3 - Februarie
Privind aprobarea bugetului local pe anul 2020


Proiect Hot. 4 - Februarie
Privind aprobarea rectificarii utilizarii excedentului bugetar din anul 2019 in anul 2020


Proiect Hot. 5 - Februarie
Privind aprobarea rectificarii utilizarii excedentului bugetar din anul 2019 in anul 2020


Proiect Hot. 6 - Februarie
Privind revocarea HCL 53 / 16.12.2019


Proiect Hot. 7 - Februarie
Privind aprobarea modificarii organigramei, a statutuli de functii si numarul de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Harseni


Proiect Hot. 8 - Februarie
Privind aprobarea numarului de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020


Proiect Hot. 9 - Februarie
Privind aprobarea Planului de Lucrari de Interes Local pe anul 2020 pentru beneficiarii venitului minim garantat si alte persoane care presteaza munca in folosul comunitatii


Proiect Hot. 10 - Februarie
Privind incetarea contractului de inchiriere nr.3368/10/06/15 inainte de perioada de expirare pentru care a fost incheiat


Proiect Hot. 11 - Februarie
Privind incetarea contractului de inchiriere nr.6538/27.11.2019 inainte de perioada de expirare pentru care a fost incheiat


Proiect Hot. 12 - Februarie
Privind modificarea si completarea HCL nr2 / 17.01.2006 si HCL 68 din 30.10.2009 privind infiintarea, organigrama si numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Harseni, judetul Brasov


Proces Verbal Sedinta 27.02.2020

COMPONENTA CONSILIU LOCAL 2020

Ședință 03 Noiembrie 2020

Convocator

Proiect Hot. 17 - Noiembrie
Privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de cel mult 3 luni


Proiect Hot. 18 - Noiembrie
Privind alegerea viceprimarului comunei Harseni


Proiect Hot. 19 - Noiembrie
Privind alegerea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate


Proiect Hot. 20 - Noiembrie
Privind aprobarea modificarii organigramei, a statului de functii si numarul de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Harseni in sensul infiintarii unui post de consilier personal in cadrul cabinetului primarului comunei Harseni


Proiect Hot. 21 - Noiembrie
Privind stabilirea salarizarii aferente postului de consilier personal in cadrul cabinetului primarului comunei Harseni


Proces Verbal Sedinta 03.11.2020

Ședință 16 Noiembrie 2020

Convocator

Proiect Hot. 22 - Noiembrie
Privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al d-lui Pop Laurentiu George si vacantarea locului de consilier local al acestuia in cadrul Consiliului Local Harseni


Proiect Hot. 23 - Noiembrie
Privind aprobarea proiectului "E-Invatare, Educatie in siguranta pentru copiii din comuna Harseni, judetul Brasov


Proiect Hot. 24 - Noiembrie
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2020


Proiect Hot. 25 - Noiembrie
Privind aprobarea rectificarii utilizarii excedentului bugetar din anul 2019 in anul 2020


Proces Verbal Sedinta 16.11.2020

Ședință 27 Noiembrie 2020

Convocator

Proiect Hot. 26 - Noiembrie
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021


Proiect Hot. 27.1 - Noiembrie
Privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala Gimnaziala Prof Dr. Ioan Cerghit in anul scolar 2020-2021


Proiect Hot. 27.2 - Noiembrie
Privind inchirierea prin licitatie publica a spatiului construit in suprafata de 109,61 mp situat pe terenul aferent Caminului Cultural Sebes, aflat in domeniul public al comunei Harseni, in vederea desfasurarii activitatii de comert


Proiect Hot. 28 - Noiembrie
Privind incetarea contractului de inchiriere nr. 14/06.01.2020 inaintea de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat


Proiect Hot. 29 - Noiembrie
Privind acordarea unui ajutor de urgenta(inmormantare)


Proiect Hot. 30 - Noiembrie
Privind aprobarea modificarii organigramei, a statului de functii si numarul de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Harseni


Proiect Hot. 31 - Noiembrie
Privind stabilirea salarizarii aferente posturilor contractuale infiintate in baza HCL _/__.__.2020 in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Harseni


Ședință 28 Decembrie 2020

Convocator

Proiect Hot. 33 - Decembrie
Privind fundamentarea retelei scolare care va functiona in anul scolar 2021-2022 la comuna Harseni


Proiect Hot. 34 - Decembrie
Privind modificarea anexei la HCL 32/2020 in sensul desemnarii dnei MARIAN ANCAMARIA in COMISIA 3 pentru probleme de administratie publica , juridica, apararea ordinii si linistii publice , a drepturilor cetatenilor


Proiect Hot. 35 - Decembrie
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2020


Proiect Hot. 36 - Decembrie
Privind incetarea contractului de inchiriere nr.2655/ 15.05.2018 inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat


Proiect Hot. 37 - Decembrie
Privind constituirea grupului de lucru in vederea identificarii asezarilor informale, evaluarii situatiei acestora si stabilirea masurilor prevazute de Ord. 3494/2020


Proiect Hot. 38 - Decembrie
Privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare anuala a performantelor profesionale anuale ale secretarului general al comunei Harseni pentru perioada 2020-2024


Proiect Hot. 39 - Decembrie
Privind incheierea unui act aditional la contractul de administrare fond forestier nr.2290/16.04.2019


Proces Verbal Sedinta 28.12.2020