Explicatii cu privire la stema comunei

Convocator Sedinta

Convocator Ședință 2019


Ședință 08 Ianuarie 2019

Convocator

Proiect Hot. 1 - Ianuarie
Privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului cu suma de 352.232,77 lei


Proiect Hot. 2 - Ianuarie
Privind utilizarea excedentului din anul 2018


Proiect Hot. 3 - Ianuarie
Privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Harseni, judetul Brasov a unor imobile - strazi, drumuri


Proces Verbal Sedinta 08.01.2019

Ședință 31 Ianuarie 2019

Convocator

Proiect Hot. 1.1 - Ianuarie
Privind utilizarea excedentului din anul 2018


Proiect Hot. 1.2 - Ianuarie
Privind fundamentarea retelei scolare care va functiona in anul scolar 2019-2020 la comuna Harseni


Proiect Hot. 1.3 - Ianuarie
Privind aprobarea Planului de Lucraride Interes Local pe anul 2019 pentru beneficiarii venitului minim garantat


Proiect Hot. 1.4 - Ianuarie
Privind revocarea HCL 57/27.11.2018 privind ora de incepere a sedintelor Consiliului Local Harseni si modalitatea de comunicare a materialelor pentru fiecare sedinta


Mandat ISO MEDIU - Ianuarie
Privind acordarea unui mandat special Asociatiei De Dezvoltare Intercomunitara "ISO MEDIU" in domeniul salubrizarii localitatilor din judetul Brasov


Proces Verbal Sedinta 31.01.2019

Ședință 18 Februarie 2019

Convocator

Proiect Hot. 1.1 - Februarie
Privind - Acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ISO MEDIU" IN DOMENIUL SALUBRIZARII LOCALITATILOR DIN JUDETUL BRASOV, in aplicarea prevederilor Ordonatei de urgenta a Guvernului nr. 74 din 17 iulie 2018, a Legii nr 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.


Proiect Hot. 1.2 - Februarie
Privind utilizarea excedentului bugetar din anul 2018


Ședință 21 Februarie 2019

Convocator

Proiect Hot. 2.1 - Februarie
Privind - Acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ISO MEDIU" IN DOMENIUL SALUBRIZARII LOCALITATILOR DIN JUDETUL BRASOV, in aplicarea prevederilor Ordonatei de urgenta a Guvernului nr. 74 din 17 iulie 2018, a Legii nr 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.


Proiect Hot. 2.2 - Februarie
Privind utilizarea excedentului bugetar din anul 2018


Proces Verbal Sedinta 21.02.2019

Ședință 27 Martie 2019

Convocator

Proiect Hot. 3.1 - Martie
Privind incheierea unui contract de comodat pentru atribuirea sediului Postului de Politie Harseni


Proiect Hot. 3.2 - Martie
Privind aprobarea contractului de administrare in regim silvic a fondului forestier apartinand Comunei Harseni de catre Regia Publica Locala Ocolul Silvic Padurile Fagarasului R.A.


Proiect Hot. 3.3 - Martie
Privind aprobarea cotei de lemne acordata populatiei si institutiilor din comuna Harseni si stabilirea pretului la care aceasta cota se vad distribui


Proiect Hot. 3.4 - Martie
Privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de cel mult 3 luni


Proces Verbal Sedinta 27.03.2019

Ședință 19 Aprilie 2019

Convocator

Proiect Hot. 4.1 - Aprilie
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020


Proiect Hot. 4.2 - Aprilie
Privind aprobarea contului de executie aferent anului 2018


Proiect Hot. 4.3 - Aprilie
Privind aprobarea bugetului local pe anul 2019


Proiect Hot. 4.4 - Aprilie
Privind aprobarea rectificarii utilizarea excedentului bugetar din anul 2018


Proiect Hot. 4.5 - Aprilie
Privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente din proprietatea privata a comunei Harseni


Proiect Hot. 4.6 - Aprilie
Privind aprobarea organizarii pazei in comuna Harseni incepand cu data de ___.___.2019 cu firma specializata conform prevederilor legii nr 333/2003


Referat comisii de specialitate


Proces Verbal Sedinta 19.04.2019

Ședință 02 Mai 2019

Convocator

Proiect Hot. 5.1 - Mai
Privind aprobarea contului de executie aferent anului 2018


Proiect Hot. 5.2 - Mai
Privind aprobarea bugetului local pe anul 2019


Proiect Hot. 5.3 - Mai
Privind aprobarea rectificarii utilizarea excedentului bugetar pe anul 2018


Ședință 06 Mai 2019

Convocator

Proiect Hot. 5.1 - Mai
Privind aprobarea contului de executie aferent anului 2018


Proiect Hot. 5.2 - Mai
Privind aprobarea bugetului local pe anul 2019


Proiect Hot. 5.3 - Mai
Privind aprobarea rectificarii utilizarea excedentului bugetar pe anul 2018


Proces Verbal Sedinta 06.05.2019

Ședință 14 Mai 2019

Convocator

Proiect Hot. 5.2.1 - Mai
Privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente din proprietatea privata a comunei Harseni si comunei Politice Margineni


Proiect Hot. 5.2.2 - Mai
Privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr 2561 din 10.05.2018


Proiect Hot. 5.2.3 - Mai
Privind aprobarea inchirierii prin incredintare directa a unei suprafete de pajiste din proprietatea privata a comunei Harseni catre Asociatia Crescatorilor de animale GLORIA HARSENI


Proiect Hot. 5.2.2 - Mai
Privind aprobarea inchirierii prin incredintare directa a unei suprafete de pajiste din proprietatea privata a comunei Harseni catre Asociatia Crescatorilor de animale BUJORUL CARPATILOR


Proces Verbal Sedinta 14.05.2019

Ședință 22 Mai 2019

Convocator

Proiect Hot. 5.3.1 - Mai
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, reprezentand noua valoare a investitiei (urmare a modificarilor legislative, respectiv OUG 114/2018) pentru obiectivul "Lucrari de alimentare cu apa pe raza comunei Harseni"


Proiect Hot. 5.3.2 - Mai
Pentru aprobarea devizului general actualizat (urmare a modificarilor legislative, respectiv OUG 114/2018) pentru obiectivul "Lucrari de alimentare cu apa pe raza comunei Harseni"


Proiect Hot. 5.3.3 - Mai
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati (urmare a modificarilor legislative, respectiv OUG 114/2018), reprezentand noua vlaoare a investitiei pentru obiectivul "Lucrari de canalizare pe raza comunei Harseni"


Proiect Hot. 5.3.4 - Mai
Pentru aprobarea devizului general actualizat (urmare a modificarilor legislative, respectiv OUG 114/2018) pentru obiectivul "Lucrari de canalizare pe raza comunei Harseni"


Proiect Hot. 5.3.5 - Mai
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati , reprezentand noua vlaoare a investitiei(urmare a modificarilor legislative, respectiv OUG 114/2018) pentru obiectivul "Modernizare drumuri comunale in comuna Harseni, jud. Brasov"


Proiect Hot. 5.3.6 - Mai
Pentru aprobarea devizului general actualizat (urmare a modificarilor legislative, respectiv OUG 114/2018) pentru obiectivul "Modernizare drumuri comunale in comuna Harseni, jud. Brasov"


Proiect Hot. 5.3.7 - Mai
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati , reprezentand noua vlaoare a investitiei(urmare a modificarilor legislative, respectiv OUG 114/2018) pentru obiectivul "Construire camin Cultural Sebes pe raza comunei Harseni"


Proiect Hot. 5.3.8 - Mai
Pentru aprobarea devizului general actualizat (urmare a modificarilor legislative, respectiv OUG 114/2018) pentru obiectivul "Construire camin Cultural Sebes pe raza comunei Harseni"


Proces Verbal Sedinta 22.05.2019Ședință 19 Iunie 2019

Convocator

Proiect Hot. 6.1.1 - Iunie
Privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Harseni, judetul Brasov a unor imobile-strazi,drumuri


Proces Verbal Sedinta 19.06.2019Ședință 28 Iunie 2019

Convocator

Proiect Hot. 6.2.1 - Iunie
Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare in Comuna Harseni


Proiect Hot. 6.2.2 - Iunie
Privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de cel mult 3 luni


Proiect Hot. 6.2.3 - Iunie
Privind aprobarea angajarii de asistenta juridica


Proiect Hot. 6.2.4 - Iunie
Privind acordul de parteneriat cu Asociatia Comunitara Baronul David Urs de Margineni in vederea realizarii unui muzeu satesc la satul Margineni


Proiect Hot. 6.2.5 - Iunie
Privind aprobarea prelungirii termenului in contractul de inchiriere nr.3656/25.08.2009


Proiect Hot. 6.2.6 - Iunie
Regulament Salubrizare


Proces Verbal Sedinta 28.06.2019Ședință 31 Iulie 2019

Convocator

Proiect Hot. 7.1 - Iulie
Privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Harseni, judetul Brasov a unor imobile-drumuri de exploatare


Proiect Hot. 7.2 - Iulie
Privind aprobarea prelungirii termenului in contractul de inchiriere nr 3656/25.08.2009


Ședință 12 August 2019

Convocator

Proiect Hot. 8.1 - August
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, reprezentand noua valoare a investitiei pentru "Modernizare drum comunal DC 69A Valea Sebes, comuna Harseni


Proiect Hot. 8.2 - August
Privind aprobarea inchieierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 3656/25.08.2009


Proces Verbal Sedinta 12.08.2019