Explicatii cu privire la stema comunei

Convocator Sedinta

Convocator Ședință 2017


Ianuarie

Convocator Ianuarie

Proiect Hot. 1 - Ianuarie
Pentru aprobarea devizului general actualizat, cu noua cota TVA(19%) pentru obiectivul "Lucrari de alimentare cu apa pe raza comunei Harseni"


Proiect Hot. 2 - Ianuarie
Privind fundamentarea retelei scoalre ce va functiona in anul scolar 2017-2018 la comuna Harseni


Proiect Hot. 3 - Ianuarie
Privind aprobarea cotei de lemne acordata populatiei si institutiilor din comuna Harseni


Proiect Hot. 4 - Ianuarie
Privind Aderarea Comunei Harseni la "Liga Citadina a Serviciilor Publice si Comunale din Romania"


Convocator - 24 Februarie

Proiect Hot. 1 - Februarie
Privind aprobarea bugetului local pe anul 2017


Proiect Hot. 2 - Februarie
Privind utilizarea excedentului din anul 2016


Proiect Hot. 3 - Februarie
Privind aprobarea Planului anual de achizitii publice pe anul 2017


Proiect Hot. 4 - Februarie
Privind aprobarea modificarii organigramei, statului de functii si numarului de personal al aparatului de specialitate a primarului


Proiect Hot. 5 - Februarie
Privind stabilirea unor reduceri sau facilitati cu privire la plata contravalorii abonamentelor platite de elevii navetisti pe ruta Fagaras-Harseni si retur, cursa efectuata cu microbuzele scolare ale comunei Harseni


Proiect Hot. 6 - Februarie
Privind organizarea, functionarea si exercitarea auditului public intern in sistem de cooperare


Convocator - sedinta extraordinara 16 Martie

Proiect Hot. 1 - Martie
Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului "Modernizare drumuri comunale in comuna Harseni" judetul Brasov, proiect depus in finantare prin P.N.D.R. in baza HG. 28/2008


Proiect Hot. 2 - Martie
Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului "Sistem de iluminat public stradal cu led, in comuna Harseni "judetu Brasov, proiect depus la finantare prin P.N.D.R. in baza HG. 28/2008


Convocator - sedinta extraordinara 31 Martie

Proiect Hot. 1 - Martie
Privind aprobarea bugetului local pe anul 2017


Proiect Hot. 2 - Martie
Privind utilizarea excedentului din anul 2016


Proiect Hot. 3 - Martie
Privind aprobarea Planului anual de achizitii publice pe anul 2017


Proiect Hot. 4 - Martie
Privind aprobarea Planului de Lucrari de Interes Local pe anul 2017 pentru beneficiarii venitului minim garantat


Proiect Hot. 5 - Martie
Privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 1445/4.05.2007


Proiect Hot. 6 - Martie
Privind inchirierea unei suprafete de teren neproductiv, in suprafata de 500mp identificat in T50 p 1100, Sebes, apartinand domeniului privat al comunei Harseni in vederea extinderii imobil-teren


Proiect Hot. 7 - Martie
Privind organizarea, functionarea si exercitarea auditului public intern in sistem de cooperare


Convocator Aprilie

Proiect Hot. 1 - Aprilie
Privind aprobarea bugetului local pe anul 2017


Convocator Aprilie - 28.04.2017

Proiect Hot. 1 - Aprilie
Privind aprobarea contului de executie aferent anului 2016


Proiect Hot. 2 - Aprilie
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017


Proiect Hot. 3 - Aprilie
Privind aprobarea unor modificari ale Planului anual de achizitii publice pe anul 2017


Proiect Hot. 4 - Aprilie
Privind incheierea unei suprafete de teren neproductiv, in suprafata de 2200 mp identificat in Tarlaua 50 Parcela NTz 1100/2 Sebes, apaartinand domeniului privat al comunei Harseni in vederea extinderii imobil - teren


Suplimentare ordine de zi 1 - Aprilie
Privind aprobarea cesiunii contractului de inchiriere nr. 1563/25.08.2003 si actele subsecvente incheiate in legatura cu acesta


Convocator Mai - 22.05

Proiect Hot. 22 Mai
Cu privire la transferul dreptului de folosinta gratuita asupra unui teren intravilan


Convocator Mai - 26.05

Proiect Hot. 26 Mai
Proiect de hotarare cu privire la incheierea unui contract de comodat pentru folosinta unui spatiu in incinta Scolii Generale Margineni de catre Asociatia Comunitara Baronul David Urs de Margineni


Convocator Iunie - 22.06

Proiect Hot. 1 - 22 Iunie
Proiect de hotarare cu privire la incheierea unui contract de comodat pentru folosirea unui spatiu in incinta scolii Generale Margineni de catre Asociatia Comunitara Baronul David Urs de Margineni


Proiect Hot. 2 - 22 Iunie
Proiect de hotarare privind stabilirea atributiilor cetatenilor si agentilor economici, precum masurile ce se impun a se lua pentru mentinerea curateniei in comuna


Proiect Hot. 3 - 22 Iunie
Proiect de hotarare privind inchirierea unei suprafete de teren neproductiv, in suprafata de 2200mp identificat in Tarlaua 50 Parcela NTz 1100 / 2, Seves, apartinand domeniului privat al comunei Harseni in vederea extinderii imobil - teren


Convocator Iulie - 28.07.2017

Proiect Hot. 1 - 28 Iulie
Proiect de hotarare privind aprobarea unor modificare ale Planului anual de achizitii publice pe anul 2017


Proiect Hot. 2 - 28 Iulie
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2017


Proiect Hot. 3 - 28 Iulie
Proiect de hotarare privind prelungirea perioadei de valabilitate a planului urbanistic General al comunei Harseni


Proiect Hot. 4 - 28 Iulie
Proiect de hotarare privind punerea in aplicare a legii nr 153/2017 si stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Harseni


Proiect Hot. 5 - 28 Iulie
Proiect de hotarare privind incetarea (rezilierea) contractului de concesiune incheiat de comuna Harseni si SC SUBTERAN CON SRL, inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat


Proiect Hot. 6 - 28 Iulie
Proiect de hotarare privind modificarea HCL 35/20016 privind stabilirea cotizatiei anuale datorata de comuna Harseni la "Asociatia grupul de Actiune Locala Rasaritul Tarii Fagarasului"


Convocator Septembrie - 29.09.2017

Proiect Hot. 1 - 29 Septembrie
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2017


Proiect Hot. 2 - 29 Septembrie
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii utilizarea excedentului bugetar din anul 2016


Proiect Hot. 3 - 29 Septembrie
Proiect de hotarare privind aprobarea unor modificari ale Planului anual de achizitii publice pe anul 2017


Proiect Hot. 4 - 29 Septembrie
Proiect de hotarare privind modificarea art. 9 din HCL 37/2017 privind punerea in aplicare a Legii nr. 153/2017 si stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Harseni


Proiect Hot. 5 - 29 Septembrie
Proiect de hotarare privind alocarea unor sume de bani pentru sustinerea ASOCIATIEI SPORTIVE LUCEAFARUL MARGINENI


Proiect Hot. 6 - 29 Septembrie
Proiect de hotarare privind aprobarea "Programului de aprovizionare a populatiei comunei Harseni" cu principalele produse alimentare rationalizate, in caz de mobilizare si razboi


Proiect Hot. 7 - 29 Septembrie
Proiect de hotarare revocarea HCL 34/30.06.2017 privind inchirierea unei suprafrete de teren neproductiv, in suprafata de 2200 mp identificat in Tarlaua 50 Parcela NTz 1100/2, Sebes, apartinand domeniului privat al comunei Harseni in vederea extinderii imobil - teren


Proiect Hot. 8 - 29 Septembrie
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii: "Realizare rigole si podete in sat Copace, com. Harseni, jud. Brasov"


Proiect Hot. 9 - 29 Septembrie
Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii din bugetul local a cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investitii: "Modernizare drumuri comunale in comuna Harseni, jud. Brasov"


Proiect Hot. 10 - 29 Septembrie
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii: "Sistem de iluminat public cu led, in comuna Harseni, judetul Brasov"


Proiect Hot. 11 - 29 Septembrie
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii: "Modernizare Drum Comunal (DC) 69 A Valea Sebes


Proiect Hot. 12 - 29 Septembrie
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - (PUZ) "Construire Sala de Evenimente si Imprejmuire"


Convocator Octombrie - 19.10.2017

Proiect Hot. 1 - 19 Octombrie
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2017


Convocator Noiembrie - 27.11.2017

Proiect Hot. 1 - 27 Noiembrie
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2017


Proiect Hot. 2 - 27 Noiembrie
Privind aprobarea unor modificari ale Planului anual de achizitii publice pe anul 2017


Proiect Hot. 3 - 27 Noiembrie
Proiect de hotarare privind implementarea proiectului "Achizitie de echipament lucrari ediliatare, Comuna Harseni, judetul Brasov"


Proiect Hot. 4 - 27 Noiembrie
Proiect de hotarare privind acordul de parteneriat in vederea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive Clabucet Nord Sebes


Proiect Hot. 5 - 27 Noiembrie
Proiect de hotarare privind alocarea unor sume de bani pentru sustinerea Asociatiei Sportive Clabucet Nord Sebes


Proiect Hot. 6 - 27 Noiembrie
Proiect de hotarare privind imputernicirea primarului comunei Harseni pentru semnarea declaratiei notariale in ceea ce priveste limitele de proprietate ale drumului forestier cu nr. cadastral 100481 si terenul proprietatea EC ELCATA MHC - nr cadastral 100859
Convocator Decembrie - 18.12.2017

Proiect Hot. 1 - 18 Decembrie
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2017


Proiect Hot. 2 - 18 Decembrie
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018


Proiect Hot. 3 - 18 Decembrie
Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de inmormantare


Proiect Hot. 4 - 18 Decembrie
Proiect de hotarare privind inchirierea imobilului din satul Harseni nr. 8 cu destinatia de casa pastor si stabilirea chiriei lunare


Proiect Hot. 5 - 18 Decembrie
Proiect de hotarare privind fundamentarea retelei scolare ce va functiona in anul scolar 2018 - 2019 la comuna Harseni


Proiect Hot. 6 - 18 Decembrie
Proiect de hotarare privind incetarea (rezilierea) contractului de concesiune incheiat de comuna Harseni si SC INFO RURAL SA, inainte de expirarea perioadei care a fost incheiat