Explicatii cu privire la stema comunei

Comuna Hârseni

Comuna Hârseni

Aşezare Geografică

Geografic comuna Hârseni Face parte din Ţara Oltului cunoscută şi sub numele de Ţara Făgăraşului sau, cum mai era numită Terra Blahorum sau Ţara Românilor. Sub raport geografic cele patru sate ale comunei Hârseni, Copăcel, Sebeş, Mărgineni şi cătunul Măliniş se grupează în două categorii: sate care se mărginesc cu muntele: Mărgineni, Sebeş, Copăcel şi sate care nu se mărginesc cu muntele: Hârseni. Prezenţa sau absenţa muntelui are consecinţe în plan economic şi psihologic, muntele fiind nu numai o sursă de venituri suplimentare dar şi un spaţiu cu valoare pedagogică. Comuna Hârseni se situează la circa 15 km sud-est de municipiul Făgăraş. Teritoriul comunei se învecinează la est cu comuna Şinca şi Oraşul Zărneşti la sud cu Judeţul Argeş, iar la vest cu comuna Recea, iar la nord cu comuna Mândra. Teritoriul Comunei Hârseni este străbătut de următoarele căi de comunicaţii: Drum Judeţean 104 B – Făgăraş – Hârseni – Sebeş Drum Judeţean 104 A – Victoria – Sebeş – Perşani care trece la sud de satul Copăcel, la nord satul Sebeş şi traversează satul Mărgineni. Drum Comunal 67 – care trece de la Berivoi prin Copăcel spre comuna Mândra. Drum comunal 72 – de la Copăcel spre comuna Recea.

Comuna este străbătută de două văi: Valea Sebeşului care trece prin Sebeş şi Hârseni şi Copăcioasa care trece prin Copăcel.


Localităţi Componente

Satul Hârseni

Satul Copăcel

Satul Sebeţ

Satul Mărgineni

Catunul Măliniş

Date Administrativ Teritoriale

a)Suprafata totala - 15.142,88 ha, din care:

-intravilan - 518,13 ha

-extravilan - 14.624 ,75 ha


b)Suprafata terenurilor pe categorii de folosinta:

-agricol - 6813,19 ha

-neagricol - 605,70 ha

-pasune(izlaz) - 1603,11 ha

-faneata - 905 ha

-padure - 6799,05 ha

-pasune alpina - 924,05 ha

pasunat impadurit - 1633,89 ha